X

ﻋﺸﻘﻨﺎﻙ ﻳﺎ ﻣﺼﺮ

Collapse
 • تصفية
 • الوقت
 • عرض
مسح الكل
مشاركات جديدة
 • VIP
  • Nov 2018
  • 630

  ﻋﺸﻘﻨﺎﻙ ﻳﺎ ﻣﺼﺮ  ﺣﻤﻠﻨﺎﻙ ﻳﺎ ﻣﺼﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻨﺎﻳﺎ

  ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻠﻮﻉ ﻭﻓﻮﻕ ﺍﻟﺠﺒﻴﻦ  ﻋﺸﻘﻨﺎﻙ ﺻﺪﺭﺍ ﺭﻋﺎﻧﺎ ﺑﺪﻑﺀ

  ﻭﺇﻥ ﻃﺎﻝ ﻓﻴﻨﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻦ  ﻓﻼ ﺗﺤﺰﻧﻲ ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺤﻮﺩ

  ﺃﺫﻗﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ  ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺩﻣﺎﺀﻙ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ

  ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺢ ﻫﻤﺲ ﺣﺰﻳﻦ  ﻋﺮﻭﺑﺘﻨﺎ .. ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﺗﻨﻜﺮﻳﻦ؟

  ﻣﻨﺤﻨﺎﻙ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻠﺒﻴﻦ  ﺳﻜﺒﻨﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺣﺘﻴﻚ

  ﻟﻨﺤﻤﻲ ﺍﻟﻌﺮﻳﻦ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻜﻴﻦ  ﻭﻫﺒﻨﺎﻙ ﻛﻞ ﺭﺣﻴﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

  ﻓﻠﻢ ﻧﺒﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻬﻞ ﺗﺬﻛﺮﻳﻦ؟ !  ﻓﻴﺎ ﻣﺼﺮ ﺻﺒﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺭﺃﻳﺖ

  ﺟﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﻟﺸﻌﺐ ﺃﻣﻴﻦ  ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻧﺸﻴﺪﻙ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ

  ﻳﻀﻲﺀ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺋﺮﻳﻦ  ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻋﺒﻴﺮﻙ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ

  ﻭﺳﻴﻒ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﺣﻠﻢ ﺍﻟﺤﺰﻳﻦ  ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺷﺒﺎﺑﻚ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ

  ﺿﻴﺎﺀ ﻳﺸﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ  ﻓﻬﻴﺎ ﺍﺧﻠﻌﻲ ﻋﻨﻚ ﺛﻮﺏ ﺍﻟﻬﻤﻮﻡ

  ﻏﺪﺍ ﺳﻮﻑ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻠﻤﻴﻦ  ( ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺟﻮﻳﺪﺓ )


Working...
X