ألسلام عليكم
يرجى من ألأخوة الكرام إفادتنا بهذا الكتاب MECANIQUE GENERALE 1ERE STI. Statique, cinématique, énergétique, résistance des métaux, Edition 1989

*

، وإذا أمكن...