captain_majid

عضو ذهبي
#22
كود:
timeout 30
gfxmenu /ISO/Memo.GFX
color cyan/black black/light-gray green/black yellow/black

title [1:This Will Boot Form First Hard Disk:] Boot from 1st Hard Disk\nThis Will Boot Form First Hard Disk
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
chainloader (hd0)+1
rootnoverify (hd0)

title [2:This Will Setup Windows XP SP2 Orignal With Once Boot From USB:] Setup Windows XP original-SP2\nThis Will Setup Windows XP SP2 Orignal With Once Boot From USB
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ISO/XP_SP3.IMA.gz
map --mem /ISO/XP_SP3.IMA.gz (fd0)
map --mem /ISO/XP_SP3.IMA.gz (fd1)
map --mem (md)0x800+4 (99)
map /ISO/XP2_RAM.ISO (222) ---- map --mem /ISO/XP2_RAM.ISO (222)
map (hd0) (hd1) 
map (hd1) (hd0)
checkrange 0x80 read 0x8280 && geometry (hd1) && map (hd0) (hd1)
checkrange 0x80 read 0x8280 && geometry (hd1) && map (hd1) (hd0)
map --hook
cat --locate=###### --number=1 (fd0)/TXTSETUP.OEM > nul ---- call :error /ISO/XP_SP3.IMA.gz file error..
set offset=%?%
write --offset=%offset% (fd0)/TXTSETUP.OEM value=Parameters,StartOptions,REG_SZ,"cdrom,vmem=find:/ISO/XP2_RAM.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;"\r\n;
cat --skip=%offset% --locate=/ --replace=\\ (fd0)/TXTSETUP.OEM
cat --locate=###### --number=1 (fd1)/TXTSETUP.OEM > nul ---- call :error /ISO/XP_SP3.IMA.gz file error..
set offset=%?%
write --offset=%offset% (fd1)/TXTSETUP.OEM value=Parameters,StartOptions,REG_SZ,"cdrom,vmem=find:/ISO/XP2_RAM.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;"\r\n;
cat --skip=%offset% --locate=/ --replace=\\ (fd1)/TXTSETUP.OEM
write --offset=0 (fd0)/setup/ISOimage.ini \\ISO\\XP2_RAM.ISO\n;\n;\n;
write --offset=0 (fd1)/setup/ISOimage.ini \\ISO\\XP2_RAM.ISO\n;\n;\n;
write (99) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/ISO/XP2_RAM.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;\n\0
root (hd0,0)
chainloader (222)/I386/SETUPLDR.BIN

title [3:This Will Setup Windows XP SP3 Orignal With Once Boot From USB:] Setup Windows XP original-SP3\nThis Will Setup Windows XP SP3 Orignal With Once Boot From USB
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ISO/XP_SP3.IMA.gz
map --mem /ISO/XP_SP3.IMA.gz (fd0)
map --mem /ISO/XP_SP3.IMA.gz (fd1)
map --mem (md)0x800+4 (99)
map /ISO/XP_SP3.ISO (222) ---- map --mem /ISO/XP_SP3.ISO (222)
map (hd0) (hd1) 
map (hd1) (hd0)
checkrange 0x80 read 0x8280 && geometry (hd1) && map (hd0) (hd1)
checkrange 0x80 read 0x8280 && geometry (hd1) && map (hd1) (hd0)
map --hook
cat --locate=###### --number=1 (fd0)/TXTSETUP.OEM > nul ---- call :error /ISO/XP_SP3.IMA.gz file error..
set offset=%?%
write --offset=%offset% (fd0)/TXTSETUP.OEM value=Parameters,StartOptions,REG_SZ,"cdrom,vmem=find:/ISO/XP_SP3.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;"\r\n;
cat --skip=%offset% --locate=/ --replace=\\ (fd0)/TXTSETUP.OEM
cat --locate=###### --number=1 (fd1)/TXTSETUP.OEM > nul ---- call :error /ISO/XP_SP3.IMA.gz file error..
set offset=%?%
write --offset=%offset% (fd1)/TXTSETUP.OEM value=Parameters,StartOptions,REG_SZ,"cdrom,vmem=find:/ISO/XP_SP3.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;"\r\n;
cat --skip=%offset% --locate=/ --replace=\\ (fd1)/TXTSETUP.OEM
write --offset=0 (fd0)/setup/ISOimage.ini \\ISO\\XP_SP3.ISO\n;\n;\n;
write --offset=0 (fd1)/setup/ISOimage.ini \\ISO\\XP_SP3.ISO\n;\n;\n;
write (99) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/ISO/XP_SP3.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;\n\0
root (hd0,0)
chainloader (222)/I386/SETUPLDR.BIN

title [4:This Will Setup Windows XP OEM With Once Boot From USB:] Setup Windows XP OEM\nBoot once from USB; with virtual CD+Floppy XP_SP3.IMA.gz
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ISO/XP_SP3.IMA.gz
map --mem /ISO/XP_SP3.IMA.gz (fd0)
map --mem /ISO/XP_SP3.IMA.gz (fd1)
map --mem (md)0x800+4 (99)
map /ISO/XP_OEM.ISO (222) ---- map --mem /ISO/XP_OEM.ISO (222)
map (hd0) (hd1) 
map (hd1) (hd0)
checkrange 0x80 read 0x8280 && geometry (hd1) && map (hd0) (hd1)
checkrange 0x80 read 0x8280 && geometry (hd1) && map (hd1) (hd0)
map --hook
cat --locate=###### --number=1 (fd0)/TXTSETUP.OEM > nul ---- call :error /ISO/XP_SP3.IMA.gz file error..
set offset=%?%
write --offset=%offset% (fd0)/TXTSETUP.OEM value=Parameters,StartOptions,REG_SZ,"cdrom,vmem=find:/ISO/XP_OEM.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;"\r\n;
cat --skip=%offset% --locate=/ --replace=\\ (fd0)/TXTSETUP.OEM
cat --locate=###### --number=1 (fd1)/TXTSETUP.OEM > nul ---- call :error /ISO/XP_SP3.IMA.gz file error..
set offset=%?%
write --offset=%offset% (fd1)/TXTSETUP.OEM value=Parameters,StartOptions,REG_SZ,"cdrom,vmem=find:/ISO/XP_OEM.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;"\r\n;
cat --skip=%offset% --locate=/ --replace=\\ (fd1)/TXTSETUP.OEM
write --offset=0 (fd0)/setup/ISOimage.ini \\ISO\\XP_OEM.ISO\n;\n;\n;
write --offset=0 (fd1)/setup/ISOimage.ini \\ISO\\XP_OEM.ISO\n;\n;\n;
write (99) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/ISO/XP_OEM.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;\n\0
root (hd0,0)
chainloader (222)/I386/SETUPLDR.BINtitle [5:This Will Setup Windows 7  to your PC:] INSTALL Windows 7 \nThis Will Setup Windows 7  to your PC
debug off
set MYISO=Win7.iso
dd if=()/firadisk/au.xml of=()/AutoUnattend.xml
dd if=()/firadisk/spaces.txt of=()/firadisk/ISONAME.CMD
write ()/firadisk/ISONAME.CMD SET MYISO=\\iso\\%MYISO%\r\n
map --mem (md)0x800+4 (99)
map /ISO/%MYISO% (0xff)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
write (99) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/ISO/%MYISO%;\n\0
chainloader (0xff)/BOOTMGR ---- chainloader (0xff)

title [6:This Will Setup Windows 8  to your PC:] INSTALL Windows 8 \nThis Will Setup Windows 8  to your PC
 debug off
set MYISO=Win8.iso
dd if=()/firadisk/auWin8.xml of=()/AutoUnattend.xml
dd if=()/firadisk/spaces.txt of=()/firadisk/ISONAME.CMD
write ()/firadisk/ISONAME.CMD SET MYISO=\\iso\\%MYISO%\r\n
map --mem (md)0x800+4 (99)
map /ISO/%MYISO% (0xff)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
write (99) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/ISO/%MYISO%;\n\0
chainloader (0xff)/BOOTMGR ---- chainloader (0xff)

title [6:This Will Setup Windows 8.1  to your PC:] INSTALL Windows 8.1 \nThis Will Setup Windows 8.1  to your PC
 debug off
set MYISO=Win8.1.iso
dd if=()/firadisk/au.xml of=()/AutoUnattend.xml
dd if=()/firadisk/spaces.txt of=()/firadisk/ISONAME.CMD
write ()/firadisk/ISONAME.CMD SET MYISO=\\iso\\%MYISO%\r\n
map --mem (md)0x800+4 (99)
map /ISO/%MYISO% (0xff)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
write (99) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/ISO/%MYISO%;\n\0

chainloader (0xff)/BOOTMGR ---- chainloader (0xff)

title [7:This Will Boot Hiren's Boot any version:] Hiren's BootCD ISO\nThis Will Boot Hiren's Boot any version
map /ISO/hirens.iso (0xff)
map --mem /ISO/winvblock.img.gz (fd0)
map --mem /ISO/winvblock.img.gz (fd1)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title [7:This Will Boot Hiren's Boot any version:] Hiren's BootCD15.2 ISO\nThis Will Boot Hiren's Boot any version
find --set-root /ISO/Hiren'sBootCD.iso
map /ISO/Hiren'sBootCD.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)


title [8:This Will Boot DLC Boot CD any version:] Dlc BootCD ISO\nThis Will Boot DLC Boot CD any version
map /ISO/dlcboot.iso (0xff)
map --mem /ISO/winvblock.img.gz (fd0)
map --mem /ISO/winvblock.img.gz (fd1)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title [9:This Will Restor Autogost to your Hard Disk:] AutoGHOST USB 2014\nThis Will Restor Autogost to your Hard Disk
find --set-root /ISO/GHOST.iso
map /ISO/GHOST.iso (0xff) ---- map --mem /ISO/GHOST.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
 
title [10:This will restar your comuter:] reboot\nThis will restar your comuter
reboot
طيب إنت عرفت إزاي إن دي محتويات الملف عنده ؟
عالعموم هو ممكن يضيف السطور دي للملف ، وبدل ما يخلي Windows 7 كأيزو على الفلاشة يستخرج الملفات المحتواه داخل ملف الأيزو إلى وجه الفلاشة:
كود:
title Test Windows 7 setup
map --unhook
map --unmap=0:0xff && map --rehook
root (hd0,0)
chainloader /BOOTMGR
 

abbodi86

مشرف قسم الأنظمة
#23
من الموضوع الذي ذكره:
http://www.damasgate.com/vb/t/345981/

ولا أعتقد أنه قد يعدله أو يغيره :)

عموما أنا جربت وطبقت الخطوات بالموضوع إياه بنفس القائمة وتم الإقلاع من الآيزو والتعرف على الهارديسك لدي
إذن سبب المشكلة إما عدم توافق firadisk أو كما قال الأخوة، تعريفات الهارد غير موجودة بنسخة الويندوز 7 لديه
 

captain_majid

عضو ذهبي
#24
طيب هو فين صاحب الموضوع ، ولا هو يدعي 50 واحد وفي الآخر يعزمهم على طبق كشري. :239::239::close:
 
وائل مصطفى محمود

وائل مصطفى محمود

الوسـام الماسـي
#25
يا جماعة يقول لكم ثبت الاكس بي بلا مشاكل على نفس الجهاز
فهل الاكس بي يدعم UEFI أصلا :)
لو كانت البورد متطورة لما استطاع تثبيته ولكان احتاج إلى تغيير الوضع إلى legacy من قبل

==

درايفر firadisk لا ينفع أو يعمل دائما في تحميل الآيزو والتعرف على الهارديسك
اتفق معك خى واحب ان اوضح
انا عمل فى صيانه الكمبيوتر ولدى خبرة معقوله فى السوفت وير والحمد لله
وبلاخص تنزيل ويندوز اكس بى
وحتى الان جربت تنزيل ال7 على حوالى 5 اجهزة وتظهر نفس المشكله
وعندما قمت بتنزيل اكس بى على احد الاجهزة نزل بصورة طبيعيه
فعدت وحاولت تنزيل ال7 حدث نفس الشيئى
لذلك اقول اميل لرئيك فى درايفر firadisk لا ينفع
ولكن هذه الطريقه المفروض مجربه من الكثير غيرى وناجحه
ولكن نظرا لان معظم استخدامى للاكس بى لم احكم على ال7
انتظر حل منك فى موضوع درايفر firadisk لا ينفع
او حل من الجميع او من لديه خبرة فيه
وشكرا لتفاعل الجميع مع الموضوع
.
 
وائل مصطفى محمود

وائل مصطفى محمود

الوسـام الماسـي
#26
طيب هو فين صاحب الموضوع ، ولا هو يدعي 50 واحد وفي الآخر يعزمهم على طبق كشري. :239::239::close:
اخى انا موجود وهعزمك على محشى بس تتحل المشكله:wow:
وعلى فكره يا اخى الاكس بى الذى اعمل عليه دائما على الفلاشه هو الخاص بك بجميع اصدارته
حيث ارى انه افضل ويندوز معدل حيث يوجد على جهازى اكثر من 30 نسخه اكس بى غير ما قمت بتجربته
ولكن لى عدة ملاحظات اريد ردك عليها
نسخه 2014 بعد تنزيلها على الفلاشه وتسطيبها لم يتم التعريف بالاسطوانه المدمجه ولا اعرف السبب
وكذلك تغير حروف الدرايفرات المشكله دائمه ولا تحل فى جميع الاصدارت حيث نجد الفلاشه تاخذ مثلا حرف الدى
ثم باقى دريفرات الهارد
وانتظر ردك على المشكله بالموضوع بعد قرائه التعليق السابق
ومرة اخرى شكرا لتفاعل الجميع مع الموضوع
...
 
وائل مصطفى محمود

وائل مصطفى محمود

الوسـام الماسـي
#27
سأعيد طرح هذا الحل ، لأنه في نظري أقوى الأسباب لمشكلة كهذه:

هل تركب الفلاشة في منافذ USB 3.0 ؟
هل جهازك المكتبي به منافذ USB 3.0 ؟
هل تستطيع التمييز بين منافذ USB 3.0 ومنافذ USB 2.0 ؟

لو غير ذلك ، يبقى تعرض لنا محتوى ملف menu.lst المفترض أنه موجود على وجه الفلاشة واحنا نساعد.
لم اقرا مشاركتك هذه اخى واحب ان اوضح
المفروض انى استطيع التمييز بين منافذ USB 3.0 ومنافذ USB 2.0
وما عمل عليه هو منافذ USB 2.0
وللتوضيح معظم التجارب والاجهزه التى اعمل عليها المازر بورد بها جيجا بايت جى 41
واحدى التجارب كان على مازر ECS على ما اذكر
وجربت حتى الان على حوالى 6 اجهزة
وبالمناسبه لم اتاخر فى الرد على الموضوع حيث كان اخر دخول لى حوالى ال9 صباح البارحه
واليوم صباحا كنت اقوم ببعض المحاولات الفاشله فى نفس المشكله
حيث كانت النتيجه فى المحاولات نفس النافذه المذكورة سابقا
وشكرا للجميع
 
وائل مصطفى محمود

وائل مصطفى محمود

الوسـام الماسـي
#28
بعد ادنك اخي الحبيب عبودي لم اشاهد طريقة لكنها
هي نفس طريقة تقريبا ل الاقلاع و تنصيب من الهارد
وقد سبق لي تجربتها و تمت بنجاح هي فعلا طريقة
مشكوك فيها الا اني اتفق مع اخي الحبيب MeStEr-BilaL
الهارد الدي امتلكه حديت ساتا 500 جيجا
في الحقيقة اردت ان اشارككم لا غير و السبب مشكلة اجهله
ربما كما قال اخونا MeStEr-BilaL تكمن في الهارد قديم
للتوضيح جميع الهاردات تقريبا التى قمت بالتجربه عليهم هى هاردات ساتا حديثه
منهم 500 ج و750 ج و1تيرا
 
وائل مصطفى محمود

وائل مصطفى محمود

الوسـام الماسـي
#29
من الموضوع الذي ذكره:
http://www.damasgate.com/vb/t/345981/

ولا أعتقد أنه قد يعدله أو يغيره :)

عموما أنا جربت وطبقت الخطوات بالموضوع إياه بنفس القائمة وتم الإقلاع من الآيزو والتعرف على الهارديسك لدي
إذن سبب المشكلة إما عدم توافق firadisk أو كما قال الأخوة، تعريفات الهارد غير موجودة بنسخة الويندوز 7 لديه
محتوى الملف المطلوب هو

timeout 30
gfxmenu /ISO/Memo.GFX
color cyan/black black/light-gray green/black yellow/black

title [1:This Will Boot Form First Hard Disk:] Boot from 1st Hard Disk\nThis Will Boot Form First Hard Disk
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
chainloader (hd0)+1
rootnoverify (hd0)

title [2:This Will Setup Windows XP SP2 Orignal With Once Boot From USB:] Setup Windows XP original-SP2\nThis Will Setup Windows XP SP2 Orignal With Once Boot From USB
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ISO/XP_SP3.IMA.gz
map --mem /ISO/XP_SP3.IMA.gz (fd0)
map --mem /ISO/XP_SP3.IMA.gz (fd1)
map --mem (md)0x800+4 (99)
map /ISO/XP2_RAM.ISO (222) ---- map --mem /ISO/XP2_RAM.ISO (222)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
checkrange 0x80 read 0x8280 && geometry (hd1) && map (hd0) (hd1)
checkrange 0x80 read 0x8280 && geometry (hd1) && map (hd1) (hd0)
map --hook
cat --locate=###### --number=1 (fd0)/TXTSETUP.OEM > nul ---- call :error /ISO/XP_SP3.IMA.gz file error..
set offset=%?%
write --offset=%offset% (fd0)/TXTSETUP.OEM value=Parameters,StartOptions,REG_SZ,"cdrom,vmem=find:/ISO/XP2_RAM.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;"\r\n;
cat --skip=%offset% --locate=/ --replace=\\ (fd0)/TXTSETUP.OEM
cat --locate=###### --number=1 (fd1)/TXTSETUP.OEM > nul ---- call :error /ISO/XP_SP3.IMA.gz file error..
set offset=%?%
write --offset=%offset% (fd1)/TXTSETUP.OEM value=Parameters,StartOptions,REG_SZ,"cdrom,vmem=find:/ISO/XP2_RAM.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;"\r\n;
cat --skip=%offset% --locate=/ --replace=\\ (fd1)/TXTSETUP.OEM
write --offset=0 (fd0)/setup/ISOimage.ini \\ISO\\XP2_RAM.ISO\n;\n;\n;
write --offset=0 (fd1)/setup/ISOimage.ini \\ISO\\XP2_RAM.ISO\n;\n;\n;
write (99) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/ISO/XP2_RAM.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;\n\0
root (hd0,0)
chainloader (222)/I386/SETUPLDR.BIN

title [3:This Will Setup Windows XP SP3 Orignal With Once Boot From USB:] Setup Windows XP original-SP3\nThis Will Setup Windows XP SP3 Orignal With Once Boot From USB
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ISO/XP_SP3.IMA.gz
map --mem /ISO/XP_SP3.IMA.gz (fd0)
map --mem /ISO/XP_SP3.IMA.gz (fd1)
map --mem (md)0x800+4 (99)
map /ISO/XP_SP3.ISO (222) ---- map --mem /ISO/XP_SP3.ISO (222)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
checkrange 0x80 read 0x8280 && geometry (hd1) && map (hd0) (hd1)
checkrange 0x80 read 0x8280 && geometry (hd1) && map (hd1) (hd0)
map --hook
cat --locate=###### --number=1 (fd0)/TXTSETUP.OEM > nul ---- call :error /ISO/XP_SP3.IMA.gz file error..
set offset=%?%
write --offset=%offset% (fd0)/TXTSETUP.OEM value=Parameters,StartOptions,REG_SZ,"cdrom,vmem=find:/ISO/XP_SP3.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;"\r\n;
cat --skip=%offset% --locate=/ --replace=\\ (fd0)/TXTSETUP.OEM
cat --locate=###### --number=1 (fd1)/TXTSETUP.OEM > nul ---- call :error /ISO/XP_SP3.IMA.gz file error..
set offset=%?%
write --offset=%offset% (fd1)/TXTSETUP.OEM value=Parameters,StartOptions,REG_SZ,"cdrom,vmem=find:/ISO/XP_SP3.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;"\r\n;
cat --skip=%offset% --locate=/ --replace=\\ (fd1)/TXTSETUP.OEM
write --offset=0 (fd0)/setup/ISOimage.ini \\ISO\\XP_SP3.ISO\n;\n;\n;
write --offset=0 (fd1)/setup/ISOimage.ini \\ISO\\XP_SP3.ISO\n;\n;\n;
write (99) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/ISO/XP_SP3.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;\n\0
root (hd0,0)
chainloader (222)/I386/SETUPLDR.BIN

title [4:This Will Setup Windows XP OEM With Once Boot From USB:] Setup Windows XP OEM\nBoot once from USB; with virtual CD+Floppy XP_SP3.IMA.gz
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ISO/XP_SP3.IMA.gz
map --mem /ISO/XP_SP3.IMA.gz (fd0)
map --mem /ISO/XP_SP3.IMA.gz (fd1)
map --mem (md)0x800+4 (99)
map /ISO/XP_OEM.ISO (222) ---- map --mem /ISO/XP_OEM.ISO (222)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
checkrange 0x80 read 0x8280 && geometry (hd1) && map (hd0) (hd1)
checkrange 0x80 read 0x8280 && geometry (hd1) && map (hd1) (hd0)
map --hook
cat --locate=###### --number=1 (fd0)/TXTSETUP.OEM > nul ---- call :error /ISO/XP_SP3.IMA.gz file error..
set offset=%?%
write --offset=%offset% (fd0)/TXTSETUP.OEM value=Parameters,StartOptions,REG_SZ,"cdrom,vmem=find:/ISO/XP_OEM.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;"\r\n;
cat --skip=%offset% --locate=/ --replace=\\ (fd0)/TXTSETUP.OEM
cat --locate=###### --number=1 (fd1)/TXTSETUP.OEM > nul ---- call :error /ISO/XP_SP3.IMA.gz file error..
set offset=%?%
write --offset=%offset% (fd1)/TXTSETUP.OEM value=Parameters,StartOptions,REG_SZ,"cdrom,vmem=find:/ISO/XP_OEM.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;"\r\n;
cat --skip=%offset% --locate=/ --replace=\\ (fd1)/TXTSETUP.OEM
write --offset=0 (fd0)/setup/ISOimage.ini \\ISO\\XP_OEM.ISO\n;\n;\n;
write --offset=0 (fd1)/setup/ISOimage.ini \\ISO\\XP_OEM.ISO\n;\n;\n;
write (99) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/ISO/XP_OEM.ISO;floppy,vmem=find:/ISO/XP_SP3.IMA.gz;\n\0
root (hd0,0)
chainloader (222)/I386/SETUPLDR.BINtitle [5:This Will Setup Windows 7 to your PC:] INSTALL Windows 7 \nThis Will Setup Windows 7 to your PC
debug off
set MYISO=Win7.iso
dd if=()/firadisk/au.xml of=()/AutoUnattend.xml
dd if=()/firadisk/spaces.txt of=()/firadisk/ISONAME.CMD
write ()/firadisk/ISONAME.CMD SET MYISO=\\iso\\%MYISO%\r\n
map --mem (md)0x800+4 (99)
map /ISO/%MYISO% (0xff)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
write (99) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/ISO/%MYISO%;\n\0
chainloader (0xff)/BOOTMGR ---- chainloader (0xff)

title [6:This Will Setup Windows 8 to your PC:] INSTALL Windows 8 \nThis Will Setup Windows 8 to your PC
debug off
set MYISO=Win8.iso
dd if=()/firadisk/auWin8.xml of=()/AutoUnattend.xml
dd if=()/firadisk/spaces.txt of=()/firadisk/ISONAME.CMD
write ()/firadisk/ISONAME.CMD SET MYISO=\\iso\\%MYISO%\r\n
map --mem (md)0x800+4 (99)
map /ISO/%MYISO% (0xff)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
write (99) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/ISO/%MYISO%;\n\0
chainloader (0xff)/BOOTMGR ---- chainloader (0xff)

title [6:This Will Setup Windows 8.1 to your PC:] INSTALL Windows 8.1 \nThis Will Setup Windows 8.1 to your PC
debug off
set MYISO=Win8.1.iso
dd if=()/firadisk/au.xml of=()/AutoUnattend.xml
dd if=()/firadisk/spaces.txt of=()/firadisk/ISONAME.CMD
write ()/firadisk/ISONAME.CMD SET MYISO=\\iso\\%MYISO%\r\n
map --mem (md)0x800+4 (99)
map /ISO/%MYISO% (0xff)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
write (99) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/ISO/%MYISO%;\n\0

chainloader (0xff)/BOOTMGR ---- chainloader (0xff)

title [7:This Will Boot Hiren's Boot any version:] Hiren's BootCD ISO\nThis Will Boot Hiren's Boot any version
map /ISO/hirens.iso (0xff)
map --mem /ISO/winvblock.img.gz (fd0)
map --mem /ISO/winvblock.img.gz (fd1)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title [7:This Will Boot Hiren's Boot any version:] Hiren's BootCD15.2 ISO\nThis Will Boot Hiren's Boot any version
find --set-root /ISO/Hiren'sBootCD.iso
map /ISO/Hiren'sBootCD.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)


title [8:This Will Boot DLC Boot CD any version:] Dlc BootCD ISO\nThis Will Boot DLC Boot CD any version
map /ISO/dlcboot.iso (0xff)
map --mem /ISO/winvblock.img.gz (fd0)
map --mem /ISO/winvblock.img.gz (fd1)
map --hook
root (0xff)
chainloader (0xff)

title [9:This Will Restor Autogost to your Hard Disk:] AutoGHOST USB 2014\nThis Will Restor Autogost to your Hard Disk
find --set-root /ISO/GHOST.iso
map /ISO/GHOST.iso (0xff) ---- map --mem /ISO/GHOST.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)

title [10:This will restar your comuter:] reboot\nThis will restar your comuter
reboot
 
LEBA

LEBA

عضوية الشرف
#30
اخى الكريم .
قد تكون المشكله بويندوز 7 نفسه اللى انت بتجرب عليها ...
لانك ذكرت انك جربت طريقه حرق الويندوز على 5 اجهزه مختلفه :confused:
قد تكون النسخه 7 نفسها ناقصه ملفات او تم حرقها وسقط منها ملفات اثناء الحرق..
او تكون الطريقه اللى استخدمتها غير ملائمه لويندوز 7 م الاساس .
عامه دا شرح
جربه م الاول للاخر .
http://www.damasgate.com/vb/t/348482/
وخلى حرق نسخه ال xp فى الاخر .
 
وائل مصطفى محمود

وائل مصطفى محمود

الوسـام الماسـي
#31
اخي نزل وندوز باسطوانه ثم عاود الكره هتلقيها اشتغلت حدثت معي عدت مرات جرب وانا في انتظار الرد
اخى حتى هذه التجربه قمت بها اكثر من مرة
اخرها اليوم وللتوضيح اقوم بتنزيل اكس بى ثم احاول تنزيل ال7
والنتيجه نفسها عدم ظهور الدريفرات
 
وائل مصطفى محمود

وائل مصطفى محمود

الوسـام الماسـي
#32
اخى الكريم .
قد تكون المشكله بويندوز 7 نفسه اللى انت بتجرب عليها ...
لانك ذكرت انك جربت طريقه حرق الويندوز على 5 اجهزه مختلفه :confused:
قد تكون النسخه 7 نفسها ناقصه ملفات او تم حرقها وسقط منها ملفات اثناء الحرق..
او تكون الطريقه اللى استخدمتها غير ملائمه لويندوز 7 م الاساس .
عامه دا شرح
جربه م الاول للاخر .
http://www.damasgate.com/vb/t/348482/
وخلى حرق نسخه ال xp فى الاخر .
اخى للتوضيح مرة اخرى فى البدايه جربت على نسخه 7 معدله ثم غيرتها بعد المشكله بنسخه خام
وانا اعمل بالطريقه المذكورة لان من مميزتها انها تنسخ ملف الايزو كامل كما هو على الفلاشه
واقوم بمراجعه الحجم اجده مظبوط ولا يتم الحرق وبذلك لا تسقط ملفات
ولا اظن ان الطريقه غير ملائمه لنجاحها مع الكثير ومن طرح الفكرة هو memoarfaa مشرف فى قسم الاسطوانة
فى نفس المنتدى ونجح مع الكثير واليك رابط الموضوع الاصلى
http://www.damasgate.com/vb/t/319871/
اما ما تفضلت وذكرته من شرح جديد على فكرة هذا ما كنت اعمل عليه سابقا قبل ان انتقل لهذه الطريقه
وذلك لعده اسباب منها انه يقوم فى النسخ القديمه من البرنامج بحرق الويندوز وبالاخص الاكس بى وهو الموجود حتى الان
بالنسخه الجديده مما يعرض النسخه لفقد ملفات اثناء النسخ غير التهنيج فى البرنامج
على العموم شاكر لك تعبك معى و ساظل احاول مع الاخوة للبحث عن حل
ولو فشلنا فليس هناك حل اخر فساقوم بفرمات الفلاشه وتجربه البرنامج المذكور
 
LEBA

LEBA

عضوية الشرف
#33
اخى للتوضيح مرة اخرى فى البدايه جربت على نسخه 7 معدله ثم غيرتها بعد المشكله بنسخه خام
وانا اعمل بالطريقه المذكورة لان من مميزتها انها تنسخ ملف الايزو كامل كما هو على الفلاشه
واقوم بمراجعه الحجم اجده مظبوط ولا يتم الحرق وبذلك لا تسقط ملفات
ولا اظن ان الطريقه غير ملائمه لنجاحها مع الكثير ومن طرح الفكرة هو memoarfaa مشرف فى قسم الاسطوانة
فى نفس المنتدى ونجح مع الكثير واليك رابط الموضوع الاصلى
http://www.damasgate.com/vb/t/319871/
اما ما تفضلت وذكرته من شرح جديد على فكرة هذا ما كنت اعمل عليه سابقا قبل ان انتقل لهذه الطريقه
وذلك لعده اسباب منها انه يقوم فى النسخ القديمه من البرنامج بحرق الويندوز وبالاخص الاكس بى وهو الموجود حتى الان
بالنسخه الجديده مما يعرض النسخه لفقد ملفات اثناء النسخ غير التهنيج فى البرنامج
على العموم شاكر لك تعبك معى و ساظل احاول مع الاخوة للبحث عن حل
ولو فشلنا فليس هناك حل اخر فساقوم بفرمات الفلاشه وتجربه البرنامج المذكور
موفق بأذن الله
ان شاء الله تصل لمبتغاك وهدفك .
 
وائل مصطفى محمود

وائل مصطفى محمود

الوسـام الماسـي
#34
من الموضوع الذي ذكره:
http://www.damasgate.com/vb/t/345981/

ولا أعتقد أنه قد يعدله أو يغيره :)

عموما أنا جربت وطبقت الخطوات بالموضوع إياه بنفس القائمة وتم الإقلاع من الآيزو والتعرف على الهارديسك لدي
إذن سبب المشكلة إما عدم توافق firadisk أو كما قال الأخوة، تعريفات الهارد غير موجودة بنسخة الويندوز 7 لديه
فعلا هو نفسه
ولم اقم بالتغيير عليه
وبما انه نجح عندك لماذا يفشل لدى
وهل معقول عدم عدم توافق firadisk يحدث فى 6 اجهزة حتى الان
وهل يعقل عدم وجود تعريفات الهارد فى نسخه 7 خام التى اعمل عليها على الفلاشه الان
انتظر الحل
وشكرا
...
 

AboMo3aZ

الوسـام الماسـي
#35
انا شايف ان الاساتذة افاضوا في الاحتمالات

طب من باب التغيير .. هل فكرت تجرب فلاشة تانية ؟
 

captain_majid

عضو ذهبي
#36
انا شايف ان الاساتذة افاضوا في الاحتمالات

طب من باب التغيير .. هل فكرت تجرب فلاشة تانية ؟
أنا حتى وضعت حل مقترح ولم يعلق عليه بعد.

نعيده هنا يمكن يبعت حلة محشي بجد....
جرب أضف السطور دي لملف menu.lst ، وبدل ما تخلي Windows 7 كأيزو على الفلاشة ، تستخرج الملفات المحتواه داخل ملف الأيزو إلى وجه الفلاشة:
كود:
title Test Windows 7 setup
map --unhook
map --unmap=0:0xff && map --rehook
root (hd0,0)
chainloader /BOOTMGR
أما بالنسبة لنسخة Light 2014 ، هل جربت أداة L2usb.exe المرفقة بالنسخة ؟ وماذا حدث معك تفصيلاً ؟
 
Mr.HaZeM

Mr.HaZeM

مشرف منتدى الفضائيات والستلايت
#37
المشكله دى لها اسباب كثير لكن الى حصلت معى وحليتها باى اسلوب من الاتى

دخلت على مينى ويندوز وفرمت البارتيشن الخاص بالسى


غيرت اسلوب حرق الايزو الى برنامج اخر
وانا افضل برنامج
WinSetupFromUSB

غيرت الايزو الى اصدار اخر هذة بالنسبه للمشاكل العاديه

انما لو كان الهارد فى مشكله او يحتاج الى اعادة تقسيم او الرام به خلل (فهذة نقطه اخرى ) تاكد منها اولا
 

MeStEr-BilaL

عضو ماسـي
#38
المشكله دى لها اسباب كثير لكن الى حصلت معى وحليتها باى اسلوب من الاتى

دخلت على مينى ويندوز وفرمت البارتيشن الخاص بالسى


غيرت اسلوب حرق الايزو الى برنامج اخر
وانا افضل برنامج
WinSetupFromUSB

غيرت الايزو الى اصدار اخر هذة بالنسبه للمشاكل العاديه

انما لو كان الهارد فى مشكله او يحتاج الى اعادة تقسيم او الرام به خلل (فهذة نقطه اخرى ) تاكد منها اولا
فقط تعليق و متابع معاكم حلها بإذن الله
التعليق على هذه المعلومة
انما لو كان الهارد فى مشكله او يحتاج الى اعادة تقسيم او الرام به خلل (فهذة نقطه اخرى ) تاكد منها اولا
لو كان بالهارد مشاكل سيحصل على رسالة مختلفة و من محتوى الرسالة المثلث الأصفر
من هنا نستطيع القول أنه تعرف على الهارد ، لكن مشكلته أن النظام لا يتعرف على الهارد :x-Kill:

متأكد 99% أن المشكلة تكمن في الطريقة ولو أنها نجحت مع البعض
و أساس المشكلة درايفر الهارد الذي لا يتم التعرف عليه
 

احمد رضا احمد

الوسـام الماسـي
#39
غير اسطوانة الويندوز يا باشا :265:
 

عبدالرحمن

الوسـام الماسـي
#40

هذه المشكلة عادية..جدا..جدا..جدا....يعنى بسيطة
كل ما فى المشكل
اننا نقوم دائما بتنزيل او تسطيب نسخة تلواى اخرى دون مراعات صيانة للهارد
كل ما علينا فعله اننا نقوم من حين الى اخر ...مسح الهارد من المخلافات الذى لا تراها انت ام هارد يجدها مطبات امامه
عليكم قبل تسطيب اى ويندوز استعمال برنامج لمسح مخلفات النضام الذى كان قبله
active kill disk

 

أعلى