ebrahim samy

عضو فعال
التسجيل
27/4/13
المشاركات
156
الإعجابات
6
#1
مشكلة عند فتح الثيم بى المفكرة يظهر الاتى اية الحل

] … `¯ `¯ ےے ےےے ےےے " _ ے ےˆ¯ ˆ¯ ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے ےےے _ ] ‰بéج _ h hsأ sأ ہrأ lrأ rأ ؤqأ pqأ qأ بpأ tpأ pأ جoأ xoأ $oأ ذnأ --nأ (nأ شmأ €mأ ,mأ طlأ „lأ 0lأ ـkأ ˆkأ 4kأ àjأ Œjأ 8jأ نiأ گiأ <iأ èhأ ”hأ @hأ ىgأ کgأ Dgأ ًfأ œfأ Hfأ ôeأ -eأ Leأ ّdأ -dأ Pdأ ücأ ¨cأ Tcأ cأ ¬bأ Xbأ bأ °aأ \aأ aأ ´`أ ``أ   ˆ! €h €‍! €€ €¾! €ک €ط! €° €ê! €ب €" €à €(" €ّ €<" € € @ € @ € h €  € € ²! €ک €  ° €  ب €  à €  ّ €  € N" €( €t" €@ €ڑ" €X €¸" €p € ‍ خ" €ˆ €ْ" €- €$# €¸ €N# €ذ €x# €è €¢# € €ج# € €ِ# €0 € $ €H €J$ €` €t$ €x €‍$ €گ €ب$ €¨ €ٍ$ €ہ €% €ط €F% €ً €p% € €ڑ% € €ہ% €8 €à% €P €& €h €6& €€ €^& €ک €†& €° €¨& €ب €ب& €à €ٍ& €ّ €' €
€4' €(
€h' €@
€’' €X
€¸' €p
€ق' €ˆ
€( €-
€N( €¸
€ژ( €ذ
€ت( €è
€) € €D) € €n) €0 €-) €H €ط) €` €* €x €** €گ €Z* €¨ €‚* €ہ €¬* €ط €ذ* €ً €î* € €
+ € €B+ €8 €†+ €P €¶+ €h €ع+ €€ €ِ+ €ک €, €° €D, €ب €r, €à €¦, €ّ €ط, €
€ô, €(
€- €@
€L- €X
€~- €p
€¶- €ˆ
€è- €-

. €¸
€@. €ذ
€n. €è
€-. € €ز. € €î. €0 €/ €H €J/ €` €x/ €x €”/ €گ €¼/ €¨ €ض/ €ہ €0 €ط €L0 €ً €x0 € €¶0 € €ً0 €8 €<1 €P €„1 €h €آ1 €€ €ü1 €ک €*2 €° €P2 €ب €z2 €à €®2 €ّ €ً2 € € 3 €( €R3 €@ €€3 €X €ہ3 €p €ü3 €ˆ €44 €- €h4 €¸ €¬4 €ذ €ً4 €è €65 € €v5 € €-5 €0 €ز5 €H €6 €` €,6 €x €h6 €گ €¨6 €¨ €â6 €ہ €$7 €ط €X7 €ً €€7 € €®7 € €ط7 €8 €8 €P €.8 €h €^8 €€ €ژ8 €ک €ہ8 €° €è8 €ب €
9 €à €49 €ّ €l9 € €®9 €( €ق9 €@ €*: €X €d: €p €’: €ˆ €ط: €- €; €¸ €b; €ذ €¬; €è €< € €R< € €œ< €0 €â< €H €= €` €P= €x €€= €گ €ہ= €¨ €ً= €ہ €0> €ط €l> €ً €ھ> € €ن> € €? €8 €H? €P €~? €h €ز? €€ €@ €ک €V@ €° €†@ €ب €¾@ €à €î@ €ّ €A € €6A €( €nA €@ € ? X €¼ p €9 ˆ €  - €  ¸  ب  ط  è  ّ     (  8  H  X  h  x  ˆ  ک  ¨  ¸  ب  ط  è  ّ     (  8  H  X  h  x  ˆ  ک  ¨  ¸  ب  ط  è  ّ     (  8  H  X  h  x  ˆ  ک  ¨  ¸  ب  ط  è  ّ     (  8  H  X  h  x  ˆ  ک  ¨  ¸  ب  ط  è  ّ     (  8  H  X  h  x  ˆ  ک  ¨  ¸  ب  ط  è  ّ     (  8  H  X  h  x  ˆ  ک  ¨  ¸  ب  ط  è  ّ     (  8  H  X  h  x  ˆ  ک  ¨  ¸  ب  ط  è  ّ     (  8  H  X  h  x  ˆ  ک  ¨  ¸  ب  ط  è  ّ     (  8  H  X  h  x  ˆ  ک  ¨  ¸  ب  ط  è  ّ     (  8  H  X  h  x  ˆ  ک  ¨  ¸  ب  ط  è  ّ  !  !  (!  8! H! X! h!  x! ¨Q ؤQ
ذQ l <R PR F کS œS N ىS “ ًو “ ôy “ ّ – گ è x" 8 °0 8 è> 4 Q -- کa t XH dا -- à× t Tُ èD <: -- ¸J t ,h èD - -- گ½ t غ XH \# 4 گ5 ط hS ک/ ƒ h h“ ط @³ (0 hم Xu ہX ذ^ h 8o ب ‹ hJ hص p طق ê ؤâ ک \û (K „F ˆT › H T· = pô * œ‎ * ب
‚ L0
® ü0
8 48
X ŒG
° <[
ّw 4س
0 dع
´v Q 0 HX " lZ z è_ h Pp (- x‌ †
« n p« J ¼ا ـة h Dع (- l è T * € * ¬! * ط& h @7 (- hd J
´q ؛ pچ ‍ ‘ ط è- è ذ¨ ؤ ”¯ è --¶ D ہ؟ è ¨ب è گج H طل ( 
HN HP
h °`
ٹ <g
(- d”
ھ

ê ü®
j7 hو
ْ

ْ
` ھ ٹ ک : ش jQ @o ھ ىo : (p Œ ´p ً -r ب l‚ € ى„ € l‡ T ہ— J
¥ †
”² †
ہ ؛ طغ * è * 0ô * \ * ˆ j ô Z P Z ¬ j ک/ °E ّ ¨M , شg ک l 8 -چ ق „ژ ¨% ,´ ^ Œذ ^ ىى ^ L ^ ¬% ^ B ^ l^ ^ جz ^ ,— * X² ت $» ¨p ج+ (ل ô ¨% œ2 ¨% DX ô 8q ê $پ ھ; ذ¼ ْ
جت ْ
بط ê ´ك : ًٌ
 ü H D H Œ< ¨ 4> ˆ ¼A ٹ HB ¢ ىB ˆ tC - D - ´D ˆ <E ک ش\ è ¼t
¼~ ج„ à ¬œ 0 ـ¸ € \ظ ê Hع ٍ <غ ط ï ط ى " , < * h € è $ d
C O L O R N A M E S C O M B O D A T A C O M B O F I L E R E S N A M E S M I N D E P T H
O R I G F I L E N A M E S P A C K T H E M _ V E R S I O N S I Z E N A M E S T E X T F I L E E X T R A L A R G E A E R O _ I N I L A R G E F O N T S A E R O _ I N I N O R M A L A E R O _ I N I
T H E M E S _ I N I A E R O _ B A L L O O N C L O S E _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 1 7 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 1 8 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 8 0 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 8 1 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 8 2 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 8 3 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 8 4 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 8 5 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 8 6 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 8 7 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 8 8 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 8 9 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 9 0 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 9 1 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 9 2 _ B M P A E R O _ B I T M A P 0 0 3 9 3 _ B M P A E R O _ B L A C K M E N U _ B M P A E R O _ B U T T O N _ B M P A E R O _ C A P T I O N B U T T O N _ B M P A E R O _ C H E C K B O X 1 3 _ B M P A E R O _ C H E C K B O X 1 6 _ B M P A E R O _ C H E C K B O X 2 5 _ B M P A E R O _ C H E V R O N _ B M P A E R O _ C L O S E 1 _ B M P A E R O _ C L O S E B U T T O N _ B M P A E R O _ C L O S E _ B M P A E R O _ C O M B O B O X _ B M P A E R O _ C O M B O B U T T O N G L Y P H _ B M P A E R O _ C O M B O B U T T O N _ B M P A E R O _ C O M E N Z A R 1 _ B M P A E R O _ C O M E N Z A R 2 _ B M P A E R O _ C O M E N Z A R 3 _ B M P $ A E R O _ E X P L O R E R B A R H E A D E R B A C K G R O U N D _ B M P A E R O _ E X P L O R E R B A R H E A D E R C L O S E _ B M P A E R O _ E X P L O R E R B A R H E A D E R P I N _ B M P " A E R O _ E X P L O R E R B A R T O O L B A R B U T T O N S _ B M P A E R O _ F I E L D O U T L I N E B L U E _ B M P A E R O _ F R A M E B O T T O M _ B M P A E R O _ F R A M E C A P T I O N M I N _ B M P A E R O _ F R A M E C A P T I O N S I Z I N G _ B M P A E R O _ F R A M E C A P T I O N _ B M P A E R O _ F R A M E L E F T _ B M P A E R O _ F R A M E M A X I M I Z E D _ B M P A E R O _ F R A M E R I G H T _ B M P A E R O _ G R I P P E R V E R T _ B M P A E R O _ G R O U P B O X _ B M P A E R O _ H E L P 1 _ B M P
A E R O _ H E L P _ B M P A E R O _ I E _ P E R S O N A L B A R M E N U _ B M P ! A E R O _ L I S T V I E W H E A D E R B A C K G R O U N D _ B M P A E R O _ L I S T V I E W H E A D E R _ B M P A E R O _ L I S T V I E W _ B M P
A E R O _ M A X 1 _ B M P A E R O _ M A X _ B M P A E R O _ M D I C A P T I O N B U T T O N _ B M P A E R O _ M D I G L Y P H C L O S E _ B M P A E R O _ M D I G L Y P H M I N I M I Z E _ B M P A E R O _ M D I G L Y P H R E S T O R E _ B M P
A E R O _ M I N 1 _ B M P A E R O _ M I N _ B M P A E R O _ N O R M A L G R O U P B A C K G R O U N D _ B M P A E R O _ N O R M A L G R O U P H E A D _ B M P A E R O _ P L A C E B A R B A C K G R O U N D _ B M P A E R O _ P L A C E B A R B U T T O N S _ B M P A E R O _ P R O G H O T _ B M P A E R O _ P R O G R E S S C H U N K V E R T _ B M P A E R O _ P R O G R E S S C H U N K _ B M P A E R O _ P R O G R E S S T R A C K V E R T _ B M P A E R O _ P R O G R E S S T R A C K _ B M P
A E R O _ P R O G _ B M P A E R O _ R A D I O B U T T O N 1 3 _ B M P A E R O _ R A D I O B U T T O N 1 6 _ B M P A E R O _ R A D I O B U T T O N 2 5 _ B M P
A E R O _ R E S 1 _ B M P A E R O _ R E S I Z E G R I P _ B M P A E R O _ R E S _ B M P A E R O _ S C R O L L A R R O W G L Y P H S S M A L L _ B M P A E R O _ S C R O L L A R R O W G L Y P H S _ B M P A E R O _ S C R O L L A R R O W S _ B M P A E R O _ S C R O L L S H A F T H O R I Z O N T A L _ B M P A E R O _ S C R O L L S H A F T V E R T I C A L _ B M P % A E R O _ S C R O L L T H U M B G R I P P E R H O R I Z O N T A L _ B M P # A E R O _ S C R O L L T H U M B G R I P P E R V E R T I C A L _ B M P A E R O _ S C R O L L T H U M B H O R I Z O N T A L _ B M P A E R O _ S C R O L L T H U M B V E R T I C A L _ B M P A E R O _ S E P A R A T O R V E R T _ B M P A E R O _ S E P A R A T O R _ B M P A E R O _ S L I D E R T R A C K _ B M P A E R O _ S M A L L F R A M E B O T T O M _ B M P A E R O _ S M A L L F R A M E C A P T I O N S I Z I N G _ B M P A E R O _ S M A L L F R A M E L E F T _ B M P A E R O _ S M A L L F R A M E R I G H T _ B M P A E R O _ S M A L L F R A M E T O P _ B M P A E R O _ S P E C I A L G R O U P B A C K G R O U N D _ B M P A E R O _ S P E C I A L G R O U P C O L L A P S E _ B M P A E R O _ S P E C I A L G R O U P E X P A N D _ B M P A E R O _ S P E C I A L G R O U P H E A D _ B M P ! A E R O _ S P I N B U T T O N B A C K G R O U N D D O W N _
 

أعلى