khaled99

عضوية الشرف
التسجيل
6/8/10
المشاركات
16,469
الإعجابات
1,769
العمر
34
الإقامة
مصر- المنيا - منشأة بدينى
#281
الاشهر الحرم رجب ذى القعدة ذى الحجة محرم
يافؤاديلاتسلأينالهويكانعهدامنخيالفهوى
 

جهاد ع

عضوية الشرف
التسجيل
11/2/10
المشاركات
13,400
الإعجابات
794
الإقامة
الاردن
الجنس
Male
#282
يا فؤادي لا تس اين الهوى كان عهدا من خيال فهوى


اكلالعقاببقوةجيفالغلا ------------- وجنىالذبابالشهدوهوضعيف
 

khaled99

عضوية الشرف
التسجيل
6/8/10
المشاركات
16,469
الإعجابات
1,769
العمر
34
الإقامة
مصر- المنيا - منشأة بدينى
#283
لا تمازح الشريف فيحنق عليك ولا الدنىء فيتجرأ عليك
وليوطنأليتألاأبيعهوأرىغيريلهالدهرمالكا
 

جهاد ع

عضوية الشرف
التسجيل
11/2/10
المشاركات
13,400
الإعجابات
794
الإقامة
الاردن
الجنس
Male
#284
ولي وطن أليت ألا أبيعه و الا أرى غيري له الدهر مالكا


تقاربوا بالمودةولاتتكلواعلىالقرابة
 

khaled99

عضوية الشرف
التسجيل
6/8/10
المشاركات
16,469
الإعجابات
1,769
العمر
34
الإقامة
مصر- المنيا - منشأة بدينى
#285
تقاربوا بالمودة ولا تتكلوا على القرابة
الدنيامتعوخيرمتاعهالامرأتالصالحت
 

جهاد ع

عضوية الشرف
التسجيل
11/2/10
المشاركات
13,400
الإعجابات
794
الإقامة
الاردن
الجنس
Male
#286
الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة

نمياصغيريانهذاالمهديحرسهالرجاء
 

khaled99

عضوية الشرف
التسجيل
6/8/10
المشاركات
16,469
الإعجابات
1,769
العمر
34
الإقامة
مصر- المنيا - منشأة بدينى
#287
نم ياصغيرى ان هذا المهد يحرسه الرجاء
اطلبواالعلمولوفيالصين
 

جهاد ع

عضوية الشرف
التسجيل
11/2/10
المشاركات
13,400
الإعجابات
794
الإقامة
الاردن
الجنس
Male
#288
اطلبوا العلم ولو بالصين

لاتصغيياولديالىمالفقوهورددوهمنانهمقامواالىالوطنالسليبفحرروه
 

khaled99

عضوية الشرف
التسجيل
6/8/10
المشاركات
16,469
الإعجابات
1,769
العمر
34
الإقامة
مصر- المنيا - منشأة بدينى
#289
لا تصغى ياولدى الى ما لفقوه وما رددوه من انهم قاموا الى الوطن السليب فحرروه
أيهاالمارونبينالكلماتالعابرتمرواولكنلاتمروابيننا
 

جهاد ع

عضوية الشرف
التسجيل
11/2/10
المشاركات
13,400
الإعجابات
794
الإقامة
الاردن
الجنس
Male
#290
أيها المارون بين الكلمات العابرت مروا ولكن لاتمروا بيننا

لوكانحقاذاكماجارواعليهوكبلوه
 

khaled99

عضوية الشرف
التسجيل
6/8/10
المشاركات
16,469
الإعجابات
1,769
العمر
34
الإقامة
مصر- المنيا - منشأة بدينى
#291
لو كن حقا ذا كم اجاروا عليه وكبلوه
القلميحولالجهلالينور
 

حمودي العاني

عضو محترف
التسجيل
16/10/11
المشاركات
646
الإعجابات
135
الإقامة
العراق
#292
القلم يحول الجهل نور
عاشالعراقالعظيم
 

khaled99

عضوية الشرف
التسجيل
6/8/10
المشاركات
16,469
الإعجابات
1,769
العمر
34
الإقامة
مصر- المنيا - منشأة بدينى
#293
عاش العراق العظيم
مصرالتيفيخاطريوفيدمياحبهامنكلرروحيودمي
 

حمودي العاني

عضو محترف
التسجيل
16/10/11
المشاركات
646
الإعجابات
135
الإقامة
العراق
#294
مصر التي في خاطري وفي دمي احبها من كل روحي ودمي

العلمنوروالجهلظلام
 

جهاد ع

عضوية الشرف
التسجيل
11/2/10
المشاركات
13,400
الإعجابات
794
الإقامة
الاردن
الجنس
Male
#295
العلم نور والجهل ظلام


علوالهمةمنالايمان
 
الجازية

الجازية

عضوية الشرف
التسجيل
8/7/08
المشاركات
5,800
الإعجابات
2,689
الإقامة
العالم العربي
#296
علو الهمة منا لايمان

أعرفنفسك
 

جهاد ع

عضوية الشرف
التسجيل
11/2/10
المشاركات
13,400
الإعجابات
794
الإقامة
الاردن
الجنس
Male
#297
اعرف نفسك


الاشهرالحرمهدنةاجبارية
 

khaled99

عضوية الشرف
التسجيل
6/8/10
المشاركات
16,469
الإعجابات
1,769
العمر
34
الإقامة
مصر- المنيا - منشأة بدينى
#298
الاشهر الحرم هدنةاجبارية
الانسانعدومايجهل
 

جهاد ع

عضوية الشرف
التسجيل
11/2/10
المشاركات
13,400
الإعجابات
794
الإقامة
الاردن
الجنس
Male
#299
الانسان عدو ما يجهل

انللهعبادافطنا---------- طلقواالدنياوخافوالفتنا
 

khaled99

عضوية الشرف
التسجيل
6/8/10
المشاركات
16,469
الإعجابات
1,769
العمر
34
الإقامة
مصر- المنيا - منشأة بدينى
#300
ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
البيتالمسلممصنعالرجالومدرستالعلماء
 

أعلى