Genuine Key


Genuine Key


Moved to new forum, Click Here to register

تم الانتقال للمنتدى الجديد, اضغط هنا للتسجيل
Word طلب مساعدة vb.net: إرسال بيانات من داتاقريدفيو الى نمودج وورد

السلام عليكم أطلب مساعدة الخبراء عندي تطبيق أريد إرسال بيانات من داتاقريد فيو(رقم العميل , لقب العميل ، إسم العميل) الى نمودج وورد بحيث .:
كل سطر من الداتاقريد فيو يرسل الى صفحة من نمودج وورد, لينتج عندي ملف واحد عدد صفحاته يساوي عدد أسطر الداتاقريد فيو , بيانات كل عميل في صفحة باستعمال bookmarks

وشكرا

المواضيع المشابهه

نمودج لموقع لمصحة

كيف اعمل ارز برياني ومندي وكبسه ....

هل من معين ومنجد - أود الحصول على برنامج Autodesk.Inventor للضرورة القصوى


وعليكم السلام اخي

تفضل شاهد هذا الكورس
اظغط هنا
اما للتصدير فما عليك الا بتغير الكنترول مثل textbox الى السطر الموجود في الداتا قريد فيو
مثلا الاسم موجود في السطر الثاني فقط تنادي عليه هكذا
dgv_1.Rows[0].Cells[1].Value.ToString()

او تفضل هذا الفنكشن وان شاء الله اكون افدتك

كود:
Public Sub ExportToWord(ByVal DGV As DataGridView, Heading As String)
    Dim oWord As Word.Application = DirectCast(CreateObject("Word.Application"), Word.Application)
    Dim oDoc As Word.Document = oWord.Documents.Add
    'insert a paragraph at the beginning of the document
    Dim oPara1 As Word.Paragraph
    oPara1 = oDoc.Content.Paragraphs.Add
    oPara1.Range.Text = Heading
    oPara1.Alignment = Word.WdParagraphAlignment.wdAlignParagraphCenter
    oPara1.Range.InsertParagraphAfter()
    '----------------------------------------------------
    Dim Headrs = (From ch In DGV.Columns
           Let header = DirectCast(DirectCast(ch, DataGridViewColumn).HeaderCell, DataGridViewColumnHeaderCell) 'Where header.Visible = True
           Select header.Value).ToArray()
    Dim HeaderText() As String = Array.ConvertAll(Headrs, Function(v) v.ToString)
    Dim Items() = (From r In DGV.Rows Let row = DirectCast(r, DataGridViewRow) Where Not row.IsNewRow
            Select (From Cell In row.Cells Let c = DirectCast(Cell, DataGridViewCell) Select c.Value).ToArray()).ToArray()
    Dim Table As String = String.Join(vbTab, HeaderText) & Environment.NewLine
    For Each a In Items
      Dim T() As String = Array.ConvertAll(a, Function(v) v.ToString)
      Table &= String.Join(vbTab, T) & Environment.NewLine
    Next
    Table = Table.TrimEnd(CChar(Environment.NewLine))
    Clipboard.SetText(Table)
    Dim oTable As Word.Table = oDoc.Tables.Add(oDoc.Bookmarks.Item("\endofdoc").Range, Items.Count + 1, Headrs.Count)
    oTable.Range.Paste()
    oTable.TableDirection = Word.WdTableDirection.wdTableDirectionRtl
    'make the row bold,fs 14+change textcolor
    oTable.Rows.Item(1).Range.Font.Bold = &H98967E
    oTable.Rows.Item(1).Range.Font.Size = 14
    oTable.Rows.Item(1).Range.Font.Color = Word.WdColor.wdColorWhite
    'change the background of the 1 row
    oTable.Rows.Item(1).Range.Shading.Texture = Word.WdTextureIndex.wdTextureNone
    oTable.Rows.Item(1).Range.Shading.ForegroundPatternColor = Word.WdColor.wdColorAutomatic
    oTable.Rows.Item(1).Range.Shading.BackgroundPatternColor = Word.WdColor.wdColorBlue
    oTable.Borders.OutsideColor = Word.WdColor.wdColorBlack
    oTable.Borders.OutsideLineStyle = Word.WdLineStyle.wdLineStyleSingle
    oTable.Borders.InsideColor = Word.WdColor.wdColorBlack
    oTable.Borders.InsideLineStyle = Word.WdLineStyle.wdLineStyleSingle

    'Insert Image To Word Document
    Dim x As Integer = 2
    Dim ColIndex As Integer = 1
    For _H As Integer = 0 To Headrs.Count - 1
      Dim ColHeadrText As String = HeaderText(_H)
      For _Col As Integer = 0 To DGV.Columns.Count - 1
        Dim _HeaderText As String = DGV.Columns(_Col).HeaderText
        If _HeaderText = ColHeadrText Then
          For i As Integer = 0 To DGV.RowCount - 1
            Dim ColType As Type = DGV.Columns(_Col).GetType
            If ColType.Name = "DataGridViewImageColumn" Then
              Dim _Image As Image = DirectCast(DGV.Rows(i).Cells(_Col).FormattedValue, Image)
              Clipboard.SetImage(_Image)
              oTable.Cell(x, _H + 1).Range.Paste()
            Else
              Dim ItemType As String = (DGV.Rows(i).Cells(_Col).Value).GetType.ToString
              If ItemType = "System.DateTime" Then
                oTable.Cell(x, _H + 1).Range.Text = Convert.ToDateTime(DGV.Rows(i).Cells(_Col).Value).ToString("d-M-yyyy")
              Else
                oTable.Cell(x, _H + 1).Range.Text = DGV.Rows(i).Cells(_Col).Value.ToString
              End If
            End If
            x = x + 1
          Next
          x = 2
        End If
      Next
      ColIndex = ColIndex + 1
    Next


    oWord.Visible = True
  End Sub


أدوات الموضوع

الانتقال السريع

منتديات داماس

DamasGate